THE PUBLIC SPORTS ORGANIZATIONS OF DISABLED PEOPLE IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION: SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS

Author(s): 
List of sections: 
Social structure, social institutes and processes
Mounth / Year: 
2014, November
Issue of the journal: 
4
Pages: 
36-39
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The authors consider activities of the sports club for the disabled people «Penguin» (Shuysk State Pedagogical University). Authors offer the legal justification of the public organization, goals, tasks and directions of its work.

Keywords: 
sports and fitness club, persons with disabilities, adaptive sports, organization, activities.
References: 

1. Kubok Prezidenta RF po futbolu sredi invalidov. [President's Cup of Russia on football among people with disabilities]. Available at: http://www.rosinvalid.ru (date of appeal: 21.07.2011).
2. Makhov A.S. Mesto sportivno-ozdorovitel'nogo kluba invalidov v universitete dlya obucheniya studentov spetsial'nosti adaptivnaya fizicheskaya kul'tura [Place of the fitness club for people with disabilities in the university for training students of the adaptive physical education speciality]., A.S. Makhov, Adaptivnaya fizicheskaya kul'tura. [Adaptive physical education] – 2010; No. 4 (44). p. 48-50.
3. Makhov A.S., Stepanova O.N. Pedagogicheskie usloviya, opredelyayushchie effektivnost' dal'neishego pozitivnogo razvitiya adaptivnogo sporta v Rossii [Pedagogical conditions determining the effectiveness of further positive development of adaptive sports in Russia]., A.S. Makhov, O.N. Stepanova, European Social Science Journal., 2011; No. 12; pp. 118-124.
4. Pervaya mezhdunarodnaya vystavka «Reha Moscow International» [The first international exhibition «Reha Moscow International»]. Available at: http:// disability.ru (date of appeal: 27.05.2011).
5. Ryasin V.I., Makhov A.S. Podkhody k otsenke sotsial'no-ekonomicheskoi effektivnosti kluba invalidov v vuze. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Approaches to assessing the socio-economic benefits of the club of the disabled people in the higher education institution. Modern high technologies]., V.I. Ryasin, A.S. Makhov. Nauchnyi zhurnal [Scientific journal] – 2010; No. 10; pp. 18-23.
6. Stepanova O.N., Makhov A.S. Marketingovoe obespechenie deyatel'nosti sportivno-ozdorovitel'nogo kluba invalidov [Marketing support of activities of sports wellness clubs for disabled people]., O.N. Stepanova, A.S. Makhov., Zhurnal Marketing [Marketing journal]. – 2010; No.5 (114)., pp. 63-72.
7. Federal'nyi zakon ot 24.11.1995 № 181-FZ «O zashchite invalidov v Rossiiskoi Federatsii» [The Federal Law of 24.11.1995 № 181-FZ "On the Protection of Disabled People in the Russian Federation"].